Zespół Szkół Kreowania Wizerunku kształci w zawodach:

BRANŻOWA SZKOŁA I st. Nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej
  • fryzjer
  • fotograf
  • krawiec

TECHNIKUM Nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej
  • technik usług fryzjerskich
  • technik przemysłu mody
  • technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
  • technik stylista - eksperyment pedagogiczny

SZKOŁA POLICEALNA Nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej
  • technik usług kosmetycznych

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
  • krawiec A.71